Església Romànica

Temple Història Arquitectura Visites guiades Localizació Horaris Galeria Fotogràfica

La Romànica - Barberà del Vallès, Barcelona

La Romànica - Barberà del Vallès,Barcelona

Detalls Arquitectòcs

El constructor volia concebre un temple molt senzill. Era una persona amb bons recursos plàstics que va saber combinar uns elements molt simples: faixes i arquacions, cornisa i sócol, dents de serra i en general una textura i uns colors dels murs molt contrastats. Jugaba amb pedres de tres tons de color diferenciats i de mides semblants.

Tots aquests elements combinats amb encert produeixen en conjunt una imatge d'austeritat però també d'acurada elegància.

També va saber equilibrar els volumns en manera refinada fent una combinació esglaonada de les cobertes en diferents plans i nivells. El resultat final dóna una agradable impressió, amb punts de perspectiva atractius, resultant molt fàcil de captar l'equilibri dels cossos, línies i proporcions.

En l'interior s'han evitat les decoracions, buscant línies i plans que ofereixen un ambient auster i de discreció generals, com invitant a la pregària i l'acollida. Tot i les seves estretes dimensions i degut a l'alçada de la nau el conjunt ofereix una sensació d'amplitud molt superior a la real.

Detalls Arquitectònics

Decoració exterior amb:

Arcuacions cegues.
Faixes llombardes o lesenes.
Frisos dentats en el campanar
Esglèsia romànica de tipus gran i de planta en creu llatina i tres absis oberts al centre.

Nau central coberta pe un arc en punta i creuer cobert pe un arc rodó; absis coberts per bòvedes de quart d'esfera.

Sobreposat al flanc esquerre de la planta en creu s'aixeca el campanar; quadrat, amb cúpula piramidal y d'un sol ordre de fnestrals oberts als quatre p. cardinals.

Finestrals de doble arcada i arc de mitja circumferència; una finestra petita en forma d'ull de bou oberta al sud.

Murs de paret amb pedres de mida petita, desbastadas en la cara vista, disposades en fileres horitzontals i en cromatisme variat que va des del calcinós al vermell òxid.