Església Santa Maria

L'Església Història Obra Social Santa Maria Localizació Horaris Galeria Fotogràfica

Santa Maria - Barberà del Vallès, Barcelona

Santa Maria - Barberà del Vallès, Barcelona

La parròquia de Santa Maria, com la majoria de parròquies en les que des de temps immemorial va estructurar-se la presència de l’Església a occident, fa l’esforç d’acomplir la seva funció al sí de l’avui puixant ciutat de Barberà del Vallès.

Nascuda a l’entorn de l’antiga església romànica construïda sobre vells fonaments religiosos anteriors i vinculada al proper monestir de Sant Cugat del Vallès, amb el temps va experimentar un desplaçament que s’anà allunyant de la depressió del riu Ripoll i de la seva petita església erigida ran del penyassegat (a uns 800 mt.) Un menut i rústec call va anar-se formant al costat dret del camí reial que unia Barcelona amb Sabadell i Terrassa, conformant el que avui encara s’anomena “casc antic” i en el que mai cap edifici excel.lí per llur importància o singularitat. El 1950 va començar la construcció del nou temple a l’altra banda del camí, en un pla roblert de vinyes i conreus i que amb el temps esdevingué l’eixample de la població. S’hi afegí una àmplia zona de segones residències de famílies barcelonines quan l’abaixador i posterior estació de la línea férria de Barcelona-Manresa va facilitar-ne els desplaçaments.

L’església construïda en un pseudo estil neo-renaixentista segueix essent l’únic centre cristià-catòlic de la població, en la qual i ja més recentment, han fet acte de presència altres confessions religioses d’índole diversa que en llur conjunt ofereixen una variada animació espiritual.

Compta amb amplis locals de catequesi, formació i oferta cultural, esplai per a infants i adolescents i serveis assistencials, en els que es desenvolupen les activitats més bàsiques d’una institució a l’ús tradicional.