Obra Social

Obra Social Casa d'Acollida Amnistía Internacional Associació de Cristians per a l'Abolició de la Tortura
Càritas Fundació Vicenç Ferrer Justícia i Pau Mans Unides Metges del Món Metges sense Fronteres

L'ACAT (Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura) és una associació ecumenica que reuneix cristians de totes les confessions, per lluitar per l'abolició de la tortura i la pena capital.
Els cristians ens comprometem a lluitar per un món sense tortura, perque aquest flagell és incomptabible amb la dignitat humana. És en l'evangeli on trobem la nostra força per l'acció.

Com neix l'ACAT?
El 1974, dues dones protestants, Hélene Engel i Edith du Tertre, trasbalsades pels relats de la tortura durant la guerra del Vietnam, decideixen de sensibilitzar les Esglésies cristianes davant l'escandol de la tortura. Indignades pel silenci dels cristians, constitueixen un grup ecumenic a fi d'alertar totes les Esglésies.
El 16 de juny de 1974, quarantena de personeses van reunir a Versalles i van fundar l'ACAT.
Legalment l'ACAT és una institució i, sobretot, és un moviment de protesta i denúncia contra el poder torturador.
L'ACAT fa una crida a les persones que sentin seva aquesta causa, per treballar juntes en una feina agosarada, comprometent-se, dia a dia, en l'intent de posar terme a l'escandol de la tortura.
L'ACAT neix a l'Estat espanyol el 1987 i és una institució reconeguda legalment.

Objectius:
- Sensibilitzar i informar les comunitats cristianes i els mitjans de comunicació.
- Reflexionar sobre les causes de la tortura.
- Intervenir mitjançant cartes i faxos prop dels governs que practiquen la tortura i apliquen la pena de mort.
- Prevenir i vigilar al propi país.
- Educar en els drets humans.
- La pregaria és el fonament de la nostra acció.

ACAT
Web
C/ Anglí, 55
08017 Barcelona
Teléfono: +34 93 203 8915
Fax: +34 93 203 4830