Parròquia de Sant Jordi

La Parròquia Localizació Horaris Galeria Fotogràfica

La Parròquia de Sant Jordi va ser erigida junt amb les de la Santa Creu i la Sagrada Família desmembrant el territori de la de Santa Maria de Barberà del Vallès. El creixement dels barris extrems de Sabadell llindant amb Barberà i degut a la forta immigració d'aquells anys procedent del sud d'Espanya, va fer veure la necessitat de crear nous centres d'acollida i de servei espiritual. El 1965 fa fer-se la petició d'erecció a l'Arquebisbat de Barcelona i el 15 de juny del mateix any se'n firmava el decret. Sant Jordi no comptaria, però, ni amb local de reunió ni amb centre de culte.

El seu primer rector Mn. Enric Enguix i després d'haver format un primer nucli de fidels que es reunien en llurs domicilis va aconseguir finalment de poder adquirir un petit local cobert amb uralita. Eren temps postconciliars i els capellans maldaven més per crear comunitats de base als barris que no pas edificar de llocs de culte. Sant Jordi no en va tenir mai ni en té en l'actualitat.

Va conrear-se una pastoral evangelitzadora de petits grups de presència i d'acció i aquesta fou la linea seguida pels següents rectors. Els temps posteriors i la manca de capellans no van fer possible la continuació i sant Jordi es tancà quedant agregada a la Sagrada Família; només restà obert un senzill servei d'assistència a càrrec de la germana vedruna Teresa Miret.

Amb l'arribada de Mn. Josep Jordi com a vicari de la Sagrada Familia (1983) va veure's la possibilitat de reobrir l'antic local, recomençant-se les activitats parroquials i prenent per lloc de culte la propera Romànica de Barberà que havia quedat isolada i amb poca funció des que el 1951 la població n'havia aixecat una de nova al centre del nucli poblat. Sant Jordi seria parròquia de Sabadell amb lloc de culte a Barberà.

Amb el temps i l'esforç de molta gent va poder-se construir una nova seu parroquial més espaiosa -sense església-. S'enderrocà l'antiga caseta i sobre el terreny s'aixecà més endavant la Casa d'Acollida "Sant Jordi", com a residència de presoners en permís penitenciari. Així funcionà durant 10 anys fins que es veié una major necessitat de dedicar-la a la immigració. Així segueix funcionant fins avui.
El posterior nomenament de Mn. Jordi com a rector de Barberà va unir ambdues parròquies en un projecte de pastoral comú, les quals, tot i mantenir llur independència institucional comparteixen projectes i criteris així com els consells de Pastoral, Catequesi, Economia i la present pàgina Web.